Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3442/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 26/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3442/LĐTBXH-LĐVL

V/v trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2007 

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 1840/LĐTBXH-LĐVL ngày 13/09/2007 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đề nghị quý Sở làm việc với các doanh nghiệp có liên quan để xác định rõ: thời điểm góp vốn thành lập công ty cổ phần chế biến thực phẩm Lam Sơn (tháng 09/2004), các bên có thỏa thuận gì về trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc của người lao động tại công ty cổ phần mía đường Lam Sơn hay không?

Nếu các bên có thoả thuận về trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc của người lao động tại công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thì quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo thoả thuận đó.

Trường hợp các bên không có thoả thuận, quý Sở căn cứ và Điều 31 Bộ luật Lao động và được huớng dẫn tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc.

2. Mức lương để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động do chấm dứt hợp đồng lao động đã được hướng dẫn tại khoảng 4 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở nghiên cứu để hướng dẫn các bên thực hiện pháp luật lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thứ trưởng Hòa (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3442/LĐTBXH-LĐVL ngày 26/09/2007 về việc trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.505

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!