Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3429/GSQL-GQ2 năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 3429/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 26/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3429/GSQL-GQ2
V/v nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty T&M Forwarding - CN Hà Nội.
(đ/c: tầng 2 tòa nhà Torserco, 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 19CV/TNM ngày 19/10/2018 của Công ty T&M Forwarding - CN Hà Nội về việc nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh thì thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hi và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh thì thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với thực tế hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc về chính sách đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc văn bản tương đương) để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty T&M Forwarding - CN Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3429/GSQL-GQ2 năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44