Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3427/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 22/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3427/BNN-KH
V/v cung cấp số liệu về tỷ lệ các mặt hàng thuộc nhóm nông, lâm, thủy sản được sản xuất bằng công nghệ cao

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Phúc đáp văn bản số 10478/BCT-CNNg của Bộ Công Thương ngày 11 tháng 11 năm 2011 về xác định tỷ lệ các mặt hàng thuộc nhóm nông, lâm, thủy sản được sản xuất bằng công nghệ cao, Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp số liệu như sau:

STT

Tên mặt hàng

Tỷ lệ được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ cao (%)

2010

2020

1

Mặt hàng gạo

40

70

2

Mặt hàng thủy sản

50

70

3

Mặt hàng cao su

20

50

4

Mặt hàng điều

30

80

5

Mặt hàng chè

15

30

6

Mặt hàng cà phê (chế biến sâu)

5

20

7

Mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ

20

60

Trên đây là những số liệu liên quan đến những mặt hàng chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi để Bộ Công Thương tham khảo và tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3427/BNN-KH ngày 22/11/2011 cung cấp số liệu về tỷ lệ mặt hàng thuộc nhóm nông, lâm, thủy sản được sản xuất bằng công nghệ cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.671

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!