Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3400/TCT-PC xác nhận tăng, giảm nhân viên đại lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3400/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 23/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3400/TCT-PC
V/v xác nhận tăng, giảm nhân viên đại lý thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH VÁT
Địa chỉ: J7 Khu phố chợ Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM

 

Tổng cục Thuế nhận được hồ sơ của Công ty TNHH VÁT (mã số công văn đến 26651 ngày 31/8/2011) về việc thông báo giảm 01 nhân viên đại lý thuế đồng thời tăng 01 nhân viên đại lý thuế. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục II và khoản 2 Mục III Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Căn cứ hồ sơ đăng ký nhân viên đại lý thuế của Công ty TNHH VÁT.

1. Tổng cục Thuế xác nhận Công ty TNHH VÁT (sau đây gọi là đại lý thuế) đã thông báo giảm 01 nhân viên đại lý thuế đồng thời tăng 01 nhân viên đại lý thuế từ ngày ký công văn này đến ngày 31/12/2011 (bản xác nhận “Thông báo giảm nhân viên đại lý thuế” và “Thông báo tăng nhân viên đại lý thuế” đính kèm).

2. Để đại lý thuế tuân thủ đúng pháp luật, đề nghị đại lý thuế chú ý các vấn đề sau: trong quá trình hoạt động hành nghề đại lý thuế và nhân viên đại lý thuế phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong các văn bản pháp luật về thuế và Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính nêu trên. Đồng thời, Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể đối với đại lý thuế như sau:

- Sau khi được Tổng cục Thuế xác nhận giảm 01 nhân viên đại lý thuế và tăng 01 nhân viên đại lý thuế, đại lý thuế phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đại lý thuế đóng trụ sở chính về việc hành nghề của đại lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để đại lý thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TT-HTNNT (để cập nhật DS ĐLT năm 2011 trên website);
- Cục Thuế TP HCM (để niêm yết công khai tại bộ phận một cửa);
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3400/TCT-PC xác nhận tăng, giảm nhân viên đại lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.215
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13