Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 34/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng và chi phí thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 34/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 20/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng và chi phí thiết kế xây dựng

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số DHIC-17-PT-078 ngày 23/3/2017 của Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan đề nghị hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng và tính toán chi phí thiết kế cho các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Về điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng:

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/6/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, khi khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng mà nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng thì xem xét điều chỉnh đơn giá của khối lượng phát sinh đó. Như vậy, khi khối lượng thực tế thi công phát sinh giảm lớn hơn 20% thì được phép điều chỉnh đơn giá nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận; đơn giá cho các phần việc phát sinh giảm lớn hơn 20% được xác định căn cứ vào hợp đồng xây dựng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và đơn giá này được áp dụng cho toàn bộ khối lượng công tác nhỏ hơn 80% so với khối lượng trong hợp đồng đã ký.

3. Về cách tính chi phí thiết kế xây dựng cho các công việc phát sinh:

Định mức chi phí thiết kế làm cơ sở xác định chi phí thiết kế trong dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, định mức chi phí thiết kế được xác định căn cứ vào giá trị dự toán chi phí xây dựng công trình trước thuế giá trị gia tăng được duyệt của từng loại và từng cấp công trình; việc phân loại và cấp công trình thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan căn cứ vào quy định này và hợp đồng đã ký giữa các bên để xác định giá trị chi phí thiết kế đối với các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng cho phù hợp.

Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 34/BXD-KTXD ngày 20/04/2017 hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng và chi phí thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250