Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3358/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3358/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản, vốn.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Kon Tum
- Công ty kinh doanh tổng hợp Kon Tum
129 Bà Triệu, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 890 CV-TDN ngày 8/7/2005 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum và công văn số 30/CV-CT ngày 28/3/2005 của Công ty kinh doanh tổng hợp Kon Tum hỏi về việc thực hiện thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản, vốn góp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 7 mục II Phần A và điểm 2 mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

- Công ty kinh doanh tổng hợp Kon Tum có chuyển nhượng phần tài sản ngoài vốn góp như giá trị tài sản đã hình thành, vật tư, công cụ, dụng cụ (chưa đánh giá vào vốn góp) đã vay của quỹ hỗ trợ để đầu tư cho Công ty cổ phần Quảng Ngãi theo phương thức thanh toán nhận nợ thay là hoạt động chuyển nhượng tài sản do đó Công ty kinh doanh tổng hợp Kon Tum phải kê khai nộp thuế GTGT đối với tài sản chuyển nhượng. Mức thuế suất đối với từng loại tài sản chuyển nhượng được quy định tại điểm 2, điểm 3 mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC.

- Công ty kinh doanh tổng hợp Kon Tum có chuyển nhượng phần vốn góp trước đây đã góp vốn liên doanh với Công ty cổ phần Quảng Ngãi là hoạt động chuyển nhượng vốn do đó thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Công văn này thay thế công văn số 693 TCT/DNNN ngày 11/3/2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện. Tổng cục cũng lưu ý đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum: Những vấn đề còn có vướng mắc chưa thống nhất giữa các văn bản, nhất thiết phải có ý kiến của Tổng cục, không thể mặc nhiên thực hiện theo ý kiến của Cục Thuế nếu “sau 15 ngày Tổng cục không có ý kiến”./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy KhươngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3358/TCT-PCCS ngày 29/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản, vốn góp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.972

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!