Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3331/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3331/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3331/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với DNCX.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2686/CT-KT2 ngày 10/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hỏi về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất là nhà xưởng, văn phòng cho DNCX và hoạt động cho DNCX thuê nhà xưởng, văn phòng để làm trụ sở. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hoạt động chuyển nhượng nhà xưởng cho DNCX:

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5045/TCT-CS ngày 13/12/2010 trả lời Công ty CP Tae kwang vina Industrial (bản photocopy gửi kèm theo). Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

2. Về hoạt động cho DNCX thuê nhà xưởng, văn phòng:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính thì:

"Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi, dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống…".

Căn cứ quy định trên, hoạt động cho thuê nhà, hội trường, văn phòng của cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho các tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3331/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.348
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85