Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3312/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi nhuận từ nước ngoài chuyển về do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3312/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3312/TCT-CS
V/v Chính sách thuế TNDN đối với khoản lợi nhuận từ nước ngoài chuyển về

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 485/TTĐTCP-BD của Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ chuyển thư của công dân Nguyễn Đăng Tuấn hỏi về chính sách thuế TNDN đối với khoản thu nhập được từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Lào. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 13, Mục IV, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 28%, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm đối với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam”.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Cổ phần Thiên Lý thành lập công ty 100% vốn Việt Nam tại tỉnh Champasak – Lào theo giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2006, 2007 Công ty kinh doanh tại Lào có thu nhập thì khoản thu nhập này phải kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành của Việt Nam. Trường hợp khoản thu nhập này đã chịu thuế TNDN tại Lào thì khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, Công ty được trừ số thuế đã nộp tại Lào, số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế TNDN của Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên.

Việc kê khai và nộp thuế đối với khoản thu nhập này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên. Công dân Nguyễn Đăng Tuấn cần liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể về kê khai nộp thuế đối với khoản thu nhập này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ biết và trả lời cho công dân Nguyễn Đăng Tuấn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Đắc Lắk;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3312/TCT-CS
On business income tax policy for profits remitted from overseas

Hanoi, September 03, 2008

 

OFFICIAL LETTER

To: Vietnam Government Web Portal
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3312/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi nhuận từ nước ngoài chuyển về do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87