Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3307/VPCP-QHQT về việc giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tổng công ty Giấy Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3307/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3307/VPCP-QHQT
V/v giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tổng công ty Giấy Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao
- Tổng Công ty Giấy Việt Nam;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại công văn số 855/ĐS-QHQT ngày 05 tháng 5 năm 2009; Tổng công ty Giấy Việt Nam tại công văn số 143/GVN-HĐQT.HN ngày 07 tháng 5 năm 2009 về việc xét cấp Thẻ doanh nhân APEC, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý làm thủ tục cấp Thẻ doanh nhân APEC (ABTC) cho các cán bộ có tên sau đây:

1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

- Đ/c Nguyễn Hữu Bằng – Tổng Giám đốc Tổng công ty.

2. Tổng công ty Giấy Việt Nam:

- Đ/c Đỗ Xuân Trụ - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

- Đ/c Võ Sỹ Dởng – Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Bộ Công an hướng dẫn việc làm thủ tục xin cấp thẻ doanh nhân APEC theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Cục A18, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các Vụ: NC, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3307/VPCP-QHQT về việc giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tổng công ty Giấy Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.272
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53