Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3230/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3230/VPCP-NN
V/v giao đất xây dựng cảng tổng hợp tại Khu công nghiệp Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2801/UBND-ĐTMT ngày 14 tháng 5 năm 2007), Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (công văn số 2106-07/CV-ITC ngày 24 tháng 5 năm 2007) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giao đất xây dựng cảng tổng hợp tại Khu công nghiệp Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4833/VPCP-NN ngày 01 tháng 9 năm 2006, tập trung quỹ đất để xây dựng cảng tổng hợp có tầm cỡ quốc tế, không xé lẻ dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 02 tháng 7 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (ITC);
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý,
 Các Vụ: CN, CCHC,TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Thành 16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3230/VPCP-NN ngày 13/06/2007 về việc giao đất xây dựng cảng tổng hợp tại Khu công nghiệp Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251