Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3188/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với đầu tư kinh doanh nghĩa trang, nghĩa địa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3188/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3188/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2624/CT-TTr ngày 22/7/2008 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với đầu tư kinh doanh nghĩa trang, nghĩa địa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất:

Tại phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn về xác định thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Tại phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất là các tổ chức sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

Trường hợp, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời gian sử dụng lâu dài để đầu tư xây dựng khu nghĩa trang, nghĩa địa nhằm mục đích kinh doanh. Năm 2006, 2007 Công ty phát sinh các khoản tiền thu từ chuyển quyền sử dụng đất cho các cá nhân có nhu cầu xây mộ thân nhân thì hoạt động trên thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Tại phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về “mức thuế suất 10% đối với hàng hóa, dịch vụ”.

Tại phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về “mức thuế suất 10% đối với hàng hóa, dịch vụ”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, các dịch vụ quản lý và chăm sóc mộ không được nêu tại mục hàng hóa dịch vụ không chịu thuế; hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 5%. Do đó, thuộc đối tượng chịu thuế với mức thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC; HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3188/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với đầu tư kinh doanh nghĩa trang, nghĩa địa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69