Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3120/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH Matrix Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3120/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3120/TCT-KK    
V/v hoàn thuế GTGT        

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 3947/CT-KTT ngày 26/6/2008 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH Matrix Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 143, Điều 144 Bộ Luật dân sự năm 2005, quy định về đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo ủy quyền, phạm vi đại diện theo ủy quyền như sau:

“Điều 143. Người đại diện theo ủy quyền

1. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện”.

“Điều 144. Phạm vi đại diện

…2. Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác lập theo sự ủy quyền.

3. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

4. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

5. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”;

Căn cứ điểm 2 Điều 20 Luật Kế toán, quy định ký chứng từ kế toán quy định: “Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký”;

Căn cứ điều 145 của Luật Thương mại, quy định nghĩa vụ của bên đại diện: “Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện”;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ông Cheng Yung Pun - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Matrix Việt Nam ủy quyền cho cá nhân (ông Chan Wei Quing - Giám đốc Công ty TNHH Matrix Việt Nam và bà Trần Thy Cát Tường - Giám đốc tài chính Công ty TNHH Matrix Việt Nam) theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với một số công việc kinh doanh của Công ty thì việc ủy quyền là hợp pháp. Các hợp đồng kinh tế, hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng do người được ủy quyền ký nếu đứng tên và ghi mã số thuế của Công ty TNHH Matrix Việt Nam phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thì được coi là chứng từ hợp pháp.

Trường hợp ông Chan Wei Quing và bà Trần Thy Cát Tường vừa đại diện Công ty TNHH Matrix Việt Nam, vừa đại diện Công ty Keyhinge Enterprises (Macao Comercial Offshore) nước ngoài ký các giấy tờ liên quan đến hợp đồng mua bán và nhập khẩu nguyên vật liệu bù trừ công nợ với giá trị hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Matrix Việt Nam là vi phạm về phạm vi đại diện theo khoản 5 Điều 144 của Luật Dân sự nêu trên. Do vậy, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Matrix Việt Nam có liên quan đến các hợp đồng vi phạm về phạm vi đại diện nêu trên không đủ điều kiện để xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo cho Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3120/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH Matrix Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.303

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251