Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3095/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3095/VPCP-KTN
V/v xử lý một số vấn đề của Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam

Xét đề nghị Tổng công ty Giấy VN (các công văn số 423/GVN-XDCB.HN ngày 15 ngày 12 tháng 2010, số 04/TTr-HĐTV-HN ngày 25 tháng 02 năm 2011, số 07/BC-GVN.HN ngày 06 tháng 4 năm 2011); ý kiến các Bộ: Công Thương (các công văn số 8654/BCN-CNN ngày 30 tháng 8 năm 2010, số 0912/BCT-CNN ngày 27 tháng 01 năm 2011), Tài chính (các công văn số 14751/BTC-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2010, số 2001/BTC-ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 6852/BKHĐT-KTCN ngày 28 tháng 9 năm 2010, số 500/BKHĐT-KTCN ngày 25 tháng 01 năm 2011), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 21/NHPT-TĐ ngày 06 tháng 01 năm 2011); Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (các công văn số 718/ĐTKDV-ĐT2 ngày 18 tháng 4 năm 2011, số 991/ĐTKDV-ĐT2 ngày 10 tháng 5 năm 2011) và ý kiến các Bộ, ngành tại cuộc họp ngày 11 tháng 5 năm 2011 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì để xử lý một số vấn đề của dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng công ty Giấy Việt Nam tính toán lại hiệu quả dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, trong đó có các phương án cụ thể về sử dụng cây đay, cây tràm làm nguyên liệu cho Nhà máy; phương án vốn, đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2011.

2. Giao Bộ Tài chính:

- Tiếp tục trả nợ Ngân hàng Societe General thay cho Tổng công ty Giấy Việt Nam trong khi Nhà máy chưa đi vào hoạt động.

- Làm thủ tục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm 107 tỷ đồng từ Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương theo quy định hiện hành để Tổng công ty Giấy Việt Nam triển khai các hạng mục còn lại, sớm đưa dây chuyền sản xuất bằng nguyên liệu cây đay vào hoạt động trong tháng 9 năm 2011.

3. Đồng ý Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tiếp tục giải ngân khoản vay ủy thác (300 tỷ) còn lại cho các khối lượng thực tế thi công để Tổng công ty Giấy Việt Nam hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất bột giấy từ cây đay.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
 CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3095/VPCP-KTN ngày 17/05/2011 về xử lý vấn đề của Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.338

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!