Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 309/LĐTBXH-TL ngày 4/02/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 đối với doanh nghiệp nhà nước

Số hiệu: 309/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 04/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 309/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2004 đối với doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Thủ trưởng các bộ quản lý ngành, lĩnh;
 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt,

 

Để phù hợp với hiệu lực thi hành Luật Doanh nghiệp nhà nước và bước đi của Đề án cải cách chính sách tiền lương, tại văn bản số 468/VPCP-VX ngày 03/02/20004 của Văn Phòng Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo và giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3, khoá IX về chế độ tiền lương để trình Chính phủ ban hành và thực hiện từ ngày 01/01/2005. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt:

1/ Năm 2004 tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý thực hiện việc xây dựng và giao đơn giá tiền lương theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc thẩm định đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp phải được thực hiện trước ngày 30 tháng 4 năm 2004.

Trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lương, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp tạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương được thẩm định năm 2003.

2/ Tổng hợp, báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện năm 2003 về lao động, tiền lương, thu nhập và tình hình giao đơn giá tiền lương năm 2004 của các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các cơ quan và đơn vị chức năng thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 309/LĐTBXH-TL ngày 4/02/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 đối với doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.091
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126