Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 308/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 308/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 09/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 3511/UBND-CT ngày 07 tháng 12 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 17664/BTC-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2011); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 414/BKHĐT-PTDN ngày 30 tháng 01 năm 2012); Nội vụ (công văn số 4609/BNV-TCBC ngày 27 tháng 12 năm 2011); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3776/BNN-ĐMDN ngày 23 tháng 12 năm 2011) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lào Cai;

- Các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn; Bảo Yên;

- Công ty TNHH một thành viên Chè Phong Hải; Chè Thanh Bình;

- Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản Lào Cai.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

a) Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai;

- Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Lào Cai;

- Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai;

- Công ty TNHH một thành viên In báo Lào Cai.

b) Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Lào Cai giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty TNHH một thành viên Xây dựng cấp thoát nước Lào Cai

c) Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty TNHH một thành viên Du lịch Lào Cai.

- Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới Lào Cai.

3. Thực hiện bán doanh nghiệp cho người lao động:

Công ty TNHH một thành viên Tư vấn khảo sát thiết kế cấp thoát nước Lào Cai (Công ty con của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Lào Cai).

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
 các PTT: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
 các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 308/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.443
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78