Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3028/TCT-CS về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3028/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3028/TCT-CS  
V/v kê khai nộp thuế   

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5065/CT-TTr2 ngày 13/5/2008 của Cục Thuế TP. HCM về việc kê khai, nộp thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân của Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kê khai, nộp thuế GTGT: Điểm 2.10 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở”.

Điểm 2.13 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các Công ty vận tải hàng không thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT của hoạt động vận tải hàng không tại địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng công ty hàng không Việt Nam thực hiện kê khai, nộp thuế hoạt động vận tải hàng không tại Hà Nội nơi Tổng công ty đóng trụ sở chính. Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng, trực tiếp cung ứng các dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất phục vụ các chuyến bay của Tổng công ty hàng không Việt Nam và của các hãng hàng không khác, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại TP. Hồ Chí Minh nơi đơn vị đóng trụ sở. Trường hợp từ năm 2003 - 2007, Tổng công ty đã kê khai nộp thuế GTGT tại Cục thuế TP. Hà Nội đối với hoạt động cung ứng dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất phát sinh tại Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất thì không điều chỉnh lại.

2. Về thuế thu nhập cá nhân:

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định các khoản phụ cấp thuộc diện không chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao bao gồm:

“Phụ cấp đặc thù đối với một số ngành nghề theo quy định của pháp luật”.

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định các khoản phụ cấp thuộc diện không chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao bao gồm:

“Phụ cấp đặc thù đối với một số ngành nghề theo quy định của pháp luật”

Căn cứ Quyết định số 611/TTg, ngày 4/9/1996 và Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế dộ đặc thù áp dụng đối với một số ngành nghề trong các công ty nhà nước thì các công nhân, viên chức trực tiếp phục vụ các chuyến bay, cơ vụ sân bay được hưởng chế độ thưởng an toàn hàng không theo các mức 15% và 20% lương cấp bậc, chức vụ.

Căn cứ ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2569/LĐTBXH-LĐTL ngày 23/7/2008.

Khoản thưởng an toàn không theo quy định của nhà nước đối với công nhân, viên chức ngành hàng không là chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số ngành nghề đặc biệt, thuộc diện không chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3028/TCT-CS về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36