Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3024/LĐTBXH-LĐTL về xếp lương đối với cán bộ trước khi nghỉ hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3024/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3024/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương đối với cán bộ trước khi nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Trả lời công văn số 5145/CV-NHCT2 ngày 05/8/2009 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Công Thương Việt Nam có quyết định chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhưng vẫn tiếp tục áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì thực hiện việc xếp lương, nâng bậc lương, nâng ngạch lương và các chế độ khác đối với người lao động như quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước.

2. Theo quy định tại điểm b, khoản 2, mục II Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/8/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước thì những người chuyển đến làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tại doanh nghiệp: làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước; còn bậc lương thì xem xét công việc đảm nhận và tình hình cụ thể để thoả thuận.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Khắc Hiếu, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp, hưởng lương ngạch công chức loại A2, nhóm 1, bậc 7/8, hệ số 6,44 từ tháng 11/2008, là cán bộ có tuổi đời cao, đã có 37 năm 7 tháng công tác và cống hiến và sẽ nghỉ hưu vào tháng 10/2012, vì vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy đề nghị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam xếp lương ngạch kinh tế viên chính, bậc 6/6, hệ số 5,65 theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,79 (cho bảng hệ số lương 6,44) đối với ông Nguyễn Khắc Hiếu cho đến khi ông Hiếu nghỉ hưu là phù hợp. Tuy nhiên, việc xếp lương đối với ông Hiếu phải bảo đảm tương quan nội bộ trong Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3024/LĐTBXH-LĐTL ngày 20/08/2009 về xếp lương đối với cán bộ trước khi nghỉ hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91