Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3022/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3022/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương đối với người lao động trong công ty cổ phần 

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Trả lời công văn số 117/CV-CKCT01 ngày 10/8/2009 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được chuyển đổi từ công ty nhà nước và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 nhưng vẫn tiếp tục áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì thực hiện việc xếp lương, nâng bậc lương, nâng ngạch lương và các chế độ khác đối với người lao động như quy định đối với doanh nghiệp nhà nước.

2. Đối với trường hợp của bà Bùi Thị Thủy Ngân được bầu là Trưởng ban kiểm soát Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhưng không phải là thành viên Hội đồng quản trị và kiêm thêm chức danh Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp của Công ty thì Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có thể vận dụng xếp lương đối với bà Ngân theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP và hưởng phụ cấp chức vụ Trưởng phòng theo hạng công ty và bảo đảm tương quan cân đối tiền lương giữa các bộ phận chức năng trong nội bộ Công ty, đồng thời còn được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3022/LĐTBXH-LĐTL ngày 20/08/2009 về xếp lương đối với người lao động trong công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.295

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180