Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2997/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tổng Công ty Giấy Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2997/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2997/LĐTBXH-LĐTL
V/v đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Trả lời các công văn số 308/GVN.HĐQT.HN ngày 09/6/2008, số 379/GVN.HĐQT.HN ngày 14/7/2008 của Tổng Công ty Giấy Việt Nam về việc ghi lại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8958/BTC-TCDN ngày 01/8/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương theo sản phẩm năm 2008 của Tổng Công ty Giấy Việt Nam là 896.116 đồng/01 tấn giấy cuộn, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Tổng sản phẩm giấy tiêu thụ quy đổi: 227.244 tấn:

- Lợi nhuận: 84.881 triệu đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước: theo đúng quy định của pháp luật.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi tổng sản lượng giấy quy đổi thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng sản lượng thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Tổng sản lượng thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc; 

- Tổng sản lượng thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Đơn giá tiền lương của các sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá do nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

4/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2008 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc của Tổng Công ty Giấy Việt Nam là 1.888 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ

5/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Giấy Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền về đơn giá tiền lương và quỹ lương kế hoạch năm 2008 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc theo thẩm định nêu trên, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất lao động, hiệu quả thực sự của Tổng Công ty và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2997/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tổng Công ty Giấy Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.096

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190