Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2996/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2996/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2996/TCT-CS
V/v trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 2034/CT-TTHT ngày 09/07/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam hỏi về chính sách thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế mở Chu Lai (KKTM Chu Lai), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Toàn bộ thủ tục về thẩm định Dự án đầu tư, cấp Giấy phép đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan thuế chỉ xử lý các vấn đề về thuế (bao gồm cả các ưu đãi và các điều kiện ưu đãi về thuế) trên cơ sở các điều kiện về thuế quy định tại Giấy phép đầu tư của đơn vị đã được cấp. Về nguyên tắc, trước khi cấp Giấy phép đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có sự thẩm định về toàn bộ các nội dung của dự án và khi cấp Giấy phép đầu tư cho đơn vị tức là dự án đầu tư đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Hiện nay, có một số loại dự án đầu tư đã được phân cấp xuống địa phương (UBND tỉnh có thể cấp Giấy phép đầu tư), đề nghị Cục thuế tìm hiểu thêm tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Do trong công văn Cục thuế nêu không rõ nên Tổng cục Thuế không thể hướng dẫn cụ thể được. Tuy nhiên, căn cứ theo Quy định tại Điểm 1, Phần I, Thông tư số 76/2007/TT-BTC ngày 05/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại KKTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam thì:

"Chế độ tài chính quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh được tiến hành trên địa bàn KKTM Chu Lai. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh cả trên địa bàn KKTM Chu Lai và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn KKTM Chu Lai làm căn cứ xác định chế độ tài chính được áp dụng".

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động kinh doanh cả trên địa bàn KKTM Chu Lai và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn KKTM Chu Lai để được áp dụng ưu đãi về thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh này. Trường hợp cơ sở kinh doanh không tách riêng ra được thì thực hiện phân bổ theo quy định tại Điểm 1.12, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, HT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2996/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.798
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33