Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2992/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương năm 2008 Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2992/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2992/LĐTBXH-LĐTL
V/v Đơn giá tiền lương năm 2008 TCty Xăng dầu Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Trả lời công văn số 4555/BCT-TCCB ngày 30/5/2008 của Bộ Công Thương về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7665/BTC-TCDN ngày 01/7/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu chính của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là 6,9 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 như sau:

- Tổng doanh thu: 94.994.000 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: 15.500.000 triệu đồng;  

- Lợi nhuận: Theo chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch mặt hàng xăng đã được Bộ Công Thương giao đầu năm (do thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước nên khi xác định và quyết toán quỹ tiền lương năm 2008 không phải căn cứ vào chỉ tiêu này).

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2008 của các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty là 12.136 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa không quá 80% quỹ tiền lương trên, phần còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty.

4/ Đơn giá tiền lương của một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đề nghị quý Bộ xem xét, giao đơn giá trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó nhằm bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

5/ Đề nghị Bộ Công Thương ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng công ty./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2992/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương năm 2008 Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251