Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2960/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2960/TCT-DNNN
V/v: Xử lý nợ thuế đối với doanh nghiệp giải thể

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 1687/CT-QLDN1 ngày 13/7/2006 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc giải quyết tồn tại sau giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 8 Mục V Thông tư số 38/2005/TT-BTC ngày 18/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước thì:

"Trường hợp số tiền thu được từ việc giải thể công ty không đủ thanh toán chi phí giải thể và các Khoản nợ phải trả thì người quyết định giải thể công ty thông báo với các  chủ nợ và các cơ quan có liên quan về việc công ty đã mất khả năng thanh toán và thực hiện các thủ tục phá sản công ty".

Căn cứ quy định nêu trên thì Cục thuế tỉnh Nam Định phải có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xem xét lại việc thực hiện Phương án giải thể Công ty Khách sạn Giao tế Nam Định (tổng thu từ việc giải thể doanh nghiệp, số tiền chi cho giải thể doanh nghiệp trong đó làm rõ việc chưa thanh toán nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách của Công ty). Trường hợp số tiền thu được không đủ thanh toán chi phí giải thể và các Khoản nợ phải trả trong đó có các Khoản còn nợ ngân sách Nhà nước thì đề nghị UBND tỉnh xem xét lại để chuyển sang thực hiện các thủ tục phá sản công ty theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2960/TCT-DNNN ngày 16/08/2006 của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết tồn tại sau giải thể

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!