Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2957/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp chuyển sang Công ty cổ phần

Số hiệu: 2957/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2957/TCT-DNNN
V/v: Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1978/CT.TTr ngày 25/4/2006 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp chuyển sang Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 6002 TC/TCDN ngày 10/6/2003 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 1739/TCT-DNNN ngày 17/5/2006 yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố chủ động bố trí cán bộ thực hiện quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp kịp thời và phù hợp với thời gian xác định giá trị doanh nghiệp đã được thông báo để đảm bảo tiến độ đổi mới, đa dạng hóa sở hữu các Doanh nghiệp Nhà nước. Việc quyết toán thuế chậm đã làm ảnh hưởng đến tiến độ đổi mới, đa dạng hóa sở hữu các Doanh nghiệp. Đặc biệt đối với những Doanh nghiệp đã chính thức chuyển đổi hình thức sở hữu từ Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần Cục thuế mới tiến hành kiểm tra quyết toán thuế sẽ dẫn đến vướng mắc trong việc xử lý thuế và các Khoản phải nộp NSNN đối với các Doanh nghiệp này.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế thành phố Đà Nẵng nghiêm túc kiểm Điểm xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm việc chậm quyết toán thuế đối với các Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trên địa bàn nhưng Cục thuế không quyết toán thuế kịp thời. Việc quyết toán thuế đối với các đối tượng nộp thuế đề nghị Cục thuế thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2957/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp chuyển sang Công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213