Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2935/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Better Resin do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2935/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 2935/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN của Cty TNHH Better Resin

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 3087CT-KTNB ngày 08/5/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Better Resin, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN từ năm 2003 trở về trước:

Khoản 30 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 16/3/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: "Khoản 3 Điều 121 được sửa đổi, bổ sung như sau: 3. Các quy định hiện hành mà ưu đãi hơn các quy định tương ứng trước đó thì sẽ đương nhiên được áp dụng. Cơ quan cấp giấy phép đầu tư trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư hưởng các ưu đãi kể từ ngày văn bản pháp luật hiện hành quy định những ưu đãi đó có hiệu lực.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Better Resin (là doanh nghiệp khu công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, có sản xuất sản phẩm thuộc danh mục hoá chất cơ bản) không đề nghị cơ quan cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư để được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 27/2003/NĐ-CP nêu trên thì Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 27/2003/NĐ-CP.

2. Việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN từ năm 2004:

Về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với tất cả các hoạt động sản xuất của Công ty kể từ năm tài chính 2004, Tổng cục Thuế đã có công văn số 931/TCT-PCCS ngày 06/3/2007 trả lời Công ty TNHH Better Resin (có gửi cho Cục thuế) về việc thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2935/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Better Resin do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251