Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2930/CV-UB-KT về xác định lại mức giá cho thuê đất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2930/CV-UB-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 05/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2930/CV-UB-KT
Về xác định lại mức giá cho thuê đất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 1998

 

Kính gởi :

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
- Sở Tài chính-Vật giá thành phố
- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố
- Cục Thuế thành phố
- Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp
- Văn phòng UBND thành phố

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 1646/TT-KHĐT-NN ngày 20 tháng 7 năm 1998, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau :

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá, Sở Địa chính-Nhà đất, Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp và Tổ Quản lý dự án Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (ông Lê Văn Thành) nghiên cứu đề xuất và trình Ủy ban nhân dân thành phố các trường hợp cần điều chỉnh giá cho thuê đất của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24-02-1998 và văn bản hướng dẫn số 2460/TC-QLCS ngày 07-7-1998 của Bộ Tài chính ; thời gian thực hiện từ nay đến cuối năm 1998.

2. Cục Thuế thành phố vẫn tiếp tục thu tiền cho thuê đất năm 1998 theo mức quy định tại Giấy phép đầu tư và hợp đồng thuê đất, khi có quyết định điều chỉnh của cấp có thẩm quyền, giá cho thuê đất sẽ được điều chỉnh và khấu trừ vào kỳ kế tiếp./.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- TTUB : CT, PCT/TT, QLĐT
- VPUB : CVP, PVP/KT, QLĐT
- Tổ QLDA, QLĐT
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2930/CV-UB-KT về xác định lại mức giá cho thuê đất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.127
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.79.74