Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2928/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2928/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2654/CT-THNVDT ngày 16/5/2008 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ưu đãi thuế TNDN áp dụng đối với Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Vũng Tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 30 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 16/3/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Khoản 3 Điều 121 được sửa đổi, bổ sung như sau: 3. Các quy định hiện hành mà ưu đãi hơn các quy định tương ứng trước đó, thì sẽ đương nhiên được áp dụng. Cơ quan cấp giấy phép đầu tư trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư hưởng các ưu đãi kể từ ngày văn bản pháp luật hiện hành quy định những ưu đãi có hiệu lực”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Vũng Tàu (là doanh nghiệp khu công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất) không đề nghị cơ quan cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư để được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 27/2003/NĐ-CP nêu trên thì Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 27/2003/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2928/TCT-CS ngày 04/08/2008 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Vũng Tàu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113