Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2916/VPCP-ĐMDN về cổ phần hóa Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2916/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 27/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2916/VPCP-ĐMDN
V/v cổ phần hóa Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (công văn số 78/UBND-TCTM ngày 05 tháng 01 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 358/LĐTBXH-LĐTL ngày 16 tháng 02 năm 2012), Tài chính (công văn số 2920/BTC-TCDN ngày 06 tháng 02 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1296/BKHĐT-PTDN ngày 07 tháng 3 năm 2012) về việc chuyển Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vận dụng quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột, trong đó áp dụng hình thức Nhà nước cho thuê đất, không tăng vốn nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg, các Vụ: ĐP, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2916/VPCP-ĐMDN về cổ phần hóa Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31