Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2914/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và trích khấu hao tài sản cố định trên đất thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2914/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2914/TCT-CS
V/v: khấu trừ thuế GTGT và trích khấu hao TSCĐ trên đất thuê

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hiệp Hòa Phát

Trả lời công văn số 110906CVTHUE/TCT ngày 29/05/2007 của Công ty TNHH Hiệp Hòa Phát đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT và trích khấu hao TSCĐ trên đất thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.2.c, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT- BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; điểm 1.1, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN; Điều 3 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp Cộng ty TNHH Hiệp Hòa Phát có thuê đất của cá nhân (Ông Nguyễn Xuân Lai và Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa) để xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và trích khấu hao tài sản cố định để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành nếu đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Hợp đồng thuê đất có công chứng Nhà nước;

- Hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng cơ bản mang tên, địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH Hiệp Hòa Phát;

- Công trình được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định;

- Thời gian trích khấu hao tài sản cố định của các công trình trên đất thuê phải phù hợp với khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hiệp Hòa Phát biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện phía Nam;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2914/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và trích khấu hao tài sản cố định trên đất thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85