Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2863/TCT-KK về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2863/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 16/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2863/TCT-KK
V/v kê khai thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty VLXD số 1 TNHH một thành viên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1035/TCT-TCKT ngày 17/6/2011 của Tổng công ty VLXD số 1 TNHH một thành viên đề nghị hướng dẫn về việc kê khai và nộp thuế TNDN từ bán tài sản để cấu trúc lại doanh nghiệp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11(c) Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc

Căn cứ các hướng dẫn tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ:

Điểm đ Khoản 3 Điều 6 thì: Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản là thu nhập khác.

Khoản 2 Điều 7 hướng dẫn: " Doanh nghiệp có lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ"

Căn cứ vào các quy định hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị thì trường hợp Công ty cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai sau khi nhượng bán các nhà máy theo nguyên trạng nhà máy bao gồm toàn bộ quyền thuê đất, nhà xưởng, máy móc, thiết bị và cán bộ công nhân viên hiện hữu của các nhà máy nhằm mục đích cơ cấu lại sản xuất và nguồn vốn giảm thiểu thiệt hại cho Công ty đang gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ bị phá sản thì phần thu nhập từ việc nhượng bán các nhà máy Công ty được tính chung vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại trụ sở chính. Trường hợp việc chuyển nhượng nhà máy bị lỗ thì Công ty được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty VLXD số 1 TNHH một thành viên được biết và thực hiện../.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS-TCT;
- Vụ TTHT;
- Cục Thuế Tp.HCM;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương
- Lưu: VT, KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2863/TCT-KK về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.652

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89