Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 282/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 282/BNN-ĐMDN
V/v tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần của Cty CP Bia rượu Viger

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Mía đường I

Trả lời công văn số 817/CV-MĐI-HĐTV ngày 23/12/2010 của Tổng công ty Mía đường I về việc dùng giá trị lợi thế đất để liên doanh tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Bia rượu Viger, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng thuận chủ trương của Tổng công ty Mía đường I – thông qua người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty CP – về việc cho Công ty con – Công ty cổ phần Bia rượu Viger (Công ty) được đánh giá lại giá trị tài sản trên đất của Công ty để tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần, thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập.

2. Tổng công ty Mía đường I có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty: khi Công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, liên doanh tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần liên quan trên đất đai phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai; góp vốn bằng tài sản trên đất hoặc quyền sử dụng đất phải thực hiện các hình thức công khai (đấu thầu, đấu giá) để xác định đúng giá trị tài sản trên đất hoặc quyền sử dụng đất và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ cụ thể của Công ty; khi tiến hành cơ cấu lại doanh nghiệp, dẫn đến người lao động bị mất việc làm, Công ty phải đào tạo lại nghề cho người lao động để sử dụng vào công việc mới; nếu không giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì Công ty phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về lao động; việc cơ cấu lại doanh nghiệp, giải quyết chế độ cho người lao động phải được thực hiện đúng quy trình, đúng chế độ, công khai và minh bạch tại doanh nghiệp.

Bộ thông báo để Tổng công ty, người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Người ĐD phần vốn NN tại Cty CP bia rượu Viger (để biết và TH);
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 282/BNN-ĐMDN ngày 28/01/2011 tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần của Công ty Cổ phần Bia rượu Viger do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.896

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!