Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2793/GSQL-GQ2 năm 2018 về sơ hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của Doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 2793/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 07/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2793/GSQL-GQ2
V/v sơ hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của DNCX

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam.
(Lô 35, KCN Quang Minh I, Huyện Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 62/NITORI-TCHQ ngày 05/9/2018 của Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam về việc giám sát sơ hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thành phẩm phát sinh hỏng, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64, khoản 5 Điều 75, điểm c khoản 2 Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 42, khoản 51, khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính thì trường hợp Doanh nghiệp chế xuất Nitori có nhu cầu sơ hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị trước, sau đó phế liệu thu được từ quá trình sơ hủy Công ty bán cho Công ty thu mua phế liệu thì cơ quan hải quan thực hiện giám sát quá trình sơ hủy này theo quy định. Vì vậy, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan quản lý để được giải quyết thủ tục theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - PTCT (để biết);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2793/GSQL-GQ2 năm 2018 về sơ hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của Doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.752

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108