Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2763 TCT/ĐTNN ngày 30/08/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời câu hỏi đối thoại Bộ Tài chính-doanh nghiệp tháng 8/2004

Số hiệu: 2763TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2763 TCT/ĐTNN
V/v trả lời câu hỏi tại đối thoại Bộ Tài chính - doanh nghiệp tháng 8/2004

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2004

 

 

Kính gửi: Công ty OTSUKA

Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của Công ty OTSUKA về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với trường hợp Công ty mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên và việc chuyển lỗ của năm 2003 từ năm 2010. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính, các khoản chi có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ và liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được coi là chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế.

Loại bảo hiểm tai nạn cho nhân viên không phải là loại bảo hiểm bắt buộc và không phải là nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động. Vì vậy, trường hợp Công ty OTSUKA có mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên thì chi phí mua bảo hiểm không được hạch toán vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế để mua loại bảo hiểm tai nạn cho nhân viên.

2. Điểm 8, Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 2 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định: cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Căn cứ theo quy định trên, Công ty OTSUKA có thể đăng ký chuyển lỗ của năm 2003 vào các năm tiếp theo, tối đa là 5 năm tiếp theo (tức là đến năm 2008). Đề nghị của Công ty được chuyển số lỗ của năm 2003 từ năm 2010 là không phù hợp với quy định trên và không thuộc diện được xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty OTSUKA biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2763 TCT/ĐTNN ngày 30/08/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời câu hỏi đối thoại Bộ Tài chính-doanh nghiệp tháng 8/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208