Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2753/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2753/TCT-DNK
v/v: chính sách miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 774 CT/TT&HT ngày 13/5/2005 của Cục Thuế đề nghị hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế đối với một số trường hợp cụ thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Đối với DNTN SX-TM Thành Minh Khang.

Theo quy định tại phần cuối Điểm 1, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sở vẫn đóng tại địa điểm kinh doanh cũ thì không đủ điều kiện để được miễn thuế, giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập.

DNTN SX-TM Thành Minh Khang do Ông Vũ Trung Thành làm chủ thành lập ngày 12/7/2004 trên cơ sở hộ cá thể cùng ngành nghề, cùng địa điểm do Ông Vũ Văn Mịch là chủ (Ông Mịch là cha đẻ của Ông Thành). Sau 3 tháng hoạt động Ông Thành đã làm thủ tục chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp và tài sản cho Ông Mịch. Như vậy, xét tại thời điểm hiện tại DNTN SX-TM Thành Minh Khang do Ông Mịch làm chủ được thành lập trên cơ sở hộ cá thể của Ông trước đây, cùng ngành nghề, cùng địa điểm. Căn cứ quy định nêu trên TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập. Nếu sau khi thành lập doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp được xét miễn thuế, giảm thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

2.Đối với Công ty Cổ phần Bao bì nhựa và Hóa chất Tân Trung Dũng.

Tại Điểm 1, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại điểm này là cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Bao bì nhựa và Hóa chất Tân Trung Dũng có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tháng 6/2003, đến tháng 2/2004 Công ty thành lập chi nhánh hoạt động cùng ngành nghề, hạch toán phụ thuộc tại Đồng Nai thì chi nhánh không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập. chi nhánh được xác định là đầu tư mở rộng và Công ty được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo diện đầu tư mở rộng. Nếu từ năm 2005 Chi nhánh chuyển sang thực hiện hạch toán độc lập thì chi nhánh được tiếp tục miễn, giảm thuế theo diện đầu tư mở rộng trong thời gian còn lại (năm 2004 được tính là năm đầu tiên).

3.DNTN Gốm Sứ Đồng Tâm.

DNTN đang trong thời gian được giảm 50% thuế TNDN phải nộp nếu giải thể để thành lập Công ty TNHH nhưng hoạt động SXKD vẫn được duy trì như khi DNTN còn hoạt động như: cùng địa chỉ, cùng ngành nghề, nhà xưởng, máy móc thiết tbị, chủ doanh nghiệp tư nhân là một trong những sáng lập viên thành lập công ty TNHH thì Công ty TNHH vẫn được tiếp tục giảm thuế trong thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2753/TCT-DNK ngày 12/08/2005 về chính sách miễn, giảm thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!