Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2747/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2747/TCT-DNK
v/v: việc hoàn thuế GTGT cho chi nhánh giải thể,

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời Công văn số 402/CT-DN ngày 28/6/2005 của Cục thuế hỏi về việc hoàn thuế GTGT cho chi nhánh giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại Tiết c, Điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho SX, KD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.”

-Tại Điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu, trên quy định: “Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở SX đang trong gia đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanhphải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư.”

-Tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: “Đối với tài sản cố định, vật tư, hàng hóa mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đã được khấu trừ thuế đầu vào nay chuyển sang sử dụng cho hoạt động SX, KD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc sử dụng cho mục đích khác thì cơ sở phải hoàn lại thuế GTGT của TSCD đã khấu trừ.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp chi nhánh của Công ty TNHH Sơn Hải có đầu tư XDCB, công trình chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu chịu thuế GTGT đã giải thể thì chi nhánh không được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của công trình xây dựng.

Đối với Công ty TNHH Sơn Hải tạm thời chưa xử lý cho hoàn thuế do tài sản là công trình xây dựng ở khác địa phương tại thời điểm hiện tại chưa được xác định là có phục vụ cho hoạt động SX, KD chịu thuế GTGT của Công ty hay không. Trường hợp sau khi giải thể chi nhánh, Công ty có phương án sử dụng công trình xây dựng đó vào hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT hoặc bán thì phải kê khai thuế GTGT đầu ra và được khấu trừ.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2747/TCT-DNK ngày 12/08/2005 về việc hoàn thuế GTGT cho chi nhánh giải thể do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.468

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!