Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2734/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất và vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 2734/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 04/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2734/GSQL-GQ2
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời các công văn số 10348/HQHP-GSQL ngày 06/08/2018 của Cục Hi quan thành phố Hải Phòng về việc thuê kho ngoài của DNCX và công văn số 10152/HQHP-GSQL ngày 01/8/2018 về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC , Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với vướng mắc nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu cung ứng cho hợp đồng gia công

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của B Tài chính thì nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công, bên nhận gia công được sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu này để cung ứng cho hợp đồng gia công. Trước khi sử dụng nguyên liệu, vật tư để cung ứng cho hợp đồng gia công thì tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này.

Vậy đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, khi thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ sử dụng mã loại hình B13, khi thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ sử dụng mã loại hình E21.

2. Đối với nguyên liệu, vật tư, sản phẩm của DNCX thuê kho bên ngoài để lưu giữ được quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, có quy định về thủ tục thuê kho và thủ tục quản lý đối với hàng hóa lưu giữ tại kho thuê, trách nhiệm của cơ quan hải quan, trách nhiệm của DNCX.

Mặt khác, DNCX có trách nhiệm sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đúng mục đích khai báo với cơ quan hải quan; thực hiện đầy đủ chế đ quản lý, chế độ kế toán, lưu giữ chứng từ, sổ sách, dữ liệu hàng hóa đưa ra, đưa vào và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra; thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Do vậy việc DNCX thuê kho ngoài đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TC (để theo dõi);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2734/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất và vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227