Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2720/TCT-CS năm 2013 chứng từ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2720/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2720/TCT-CS
V/v chứng từ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 7490/CT-THVNDT ngày 20/12/2012 về việc vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty TNHH một thành viên 618 (trực thuộc Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc Phòng). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 63 Luật Doanh nghiệp năm 2005:

"Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty".

Căn cứ hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT tại Khoản 2.d.1 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.16 (b.2) Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên 618 (là doanh nghiệp nhà nước và là công ty con của Tổng công ty Đông Bắc) nhận điều chuyển tài sản cố định, vật tư, nhiên liệu từ Công ty TNHH một thành viên 91 và Công ty TNHH một thành viên Khe Sim (Hai công ty này là đơn vị thành viên của Tổng công ty Đông Bắc, hạch toán độc lập) theo quyết định của Tổng công ty Đông Bắc; đồng thời Tổng công ty Đông Bắc có quyết định về việc thanh toán bù trừ giá trị tài sản cố định, vật tư, nhiên liệu điều chuyển bằng cách tăng số tiền nợ Tổng công ty đối với bên nhận điều chuyển và giảm số tiền nợ Tổng công ty đối với bên điều chuyển thì trường hợp này được coi là đủ điều kiện thanh toán qua ngân hàng và Công ty TNHH một thành viên 618 được xét hoàn thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, vật tư, nhiên liệu nhận điều chuyển nêu trên nếu đảm bảo các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế khác theo quy định Tổng công ty Đông Bắc, Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH một thành viên Khe Sim chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chuyển tài sản và bù trừ công nợ giữa Tổng công ty với hai Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2720/TCT-CS năm 2013 chứng từ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79