Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2667/NHNN-VP năm 2014 triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2667/NHNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 17/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2667/NHNN-VP
V/v triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy;
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường ngành Ngân hàng đã triển khai đồng bộ, khẩn trương, kịp thời nhiều giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, với sự tham gia chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền địa phương, đã góp phần rất quan trọng giúp các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì, phục hồi và tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh.

Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp thể hiện sự tập trung trong chỉ đạo, triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực tiễn triển khai mô hình này trong hơn một năm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định tính đúng đắn, thiết thực của Chương trình. Để nhân rộng và phát huy hiệu quả của Chương trình trên phạm vi toàn quốc bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của ngành Ngân hàng và các Bộ, ngành liên quan; sự chỉ đạo tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có vai trò hết sức quan trọng vào thành công của Chương trình, góp phần tăng cường sự kết nối thúc đẩy quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trân trọng đề nghị Đồng chí Bí thư tỉnh ủy thành ủy, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Chủ trì cùng ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố chủ động tích cực giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thông qua tổ chức đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng và doanh nghiệp; chỉ đạo đề xuất mô hình kết nối phù hợp giữa ngành Ngân hàng và địa phương nhằm góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các Sở/ban/ngành liên quan, UBND các quận/huyện/thị xã phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đánh giá, nhận diện những khó khăn của doanh nghiệp, trên cơ sở đó có các giải pháp cụ thể, thiết thực đối với từng nhóm doanh nghiệp đang có khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn với chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để thực hiện đồng bộ.

3. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn thuận lợi trong việc mở rộng và tăng trưởng tín dụng; đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động ngân hàng (như xử lý tài sản đảm bảo, các thủ tục xác nhận, công chứng,…);… tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin gửi kèm theo công văn này Nội dung Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để Đồng chí tham khảo và chỉ đạo vận dụng.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp công tác của các Đồng chí.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố;
- Th tướng Chính ph (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- NHNN chi nhánh tnh, thành ph;
- Các TCTD;
- Vụ TDCNKT;
- Lưu VP, (VPl).

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

CHƯƠNG TRÌNH

KẾT NỐI NGÂN HÀNG - DOANH NGHIỆP

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Mục đích:

Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp dưới hình thức “Ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” là sự gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ động tìm kiếm khách hàng, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý cho từng khách hàng cụ thể đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ý nghĩa:

Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực và mang lại những kết quả cụ thể đối với cộng đồng doanh nghiệp và hiệu ứng lan tỏa cao trong xã hội, thể hiện trên một số mặt sau:

- Đối với tỉnh, thành phố: Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp góp phần duy trì và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đối với doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp được tạo điều kiện hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý để duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Giảm bớt những khó khăn về vốn và chi phí lãi vay cho doanh nghiệp, từ đó giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Đối với ngành Ngân hàng:

+ Thông qua Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp góp phần giúp ngân hàng đưa vốn vào sản xuất kinh doanh, vào nền kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng có hiệu quả.

+ Nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các ngân hàng thương mại đối với cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện sự chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

- Bên cạnh đó, thông qua Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền về những chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, NHNN đến các doanh nghiệp. Qua đó, ngày càng có nhiều hơn các doanh nghiệp được tiếp cận các chính sách tháo gỡ khó khăn của NHNN.

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nội dung của Chương trình:

- Tổ chức đối thoại giữa ngân hàng với doanh nghiệp thông qua hội nghị, hội thảo hoặc giao ban trực tuyến để thông tin, phổ biến cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng, lãi suất và các cơ chế chính sách khác có liên quan,... cũng như giải đáp, phản hồi các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Tổ chức chương trình kết nối, ký kết cho vay vốn trực tiếp giữa Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn theo hình thức chương trình “Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.

- Tùy vào nhu cầu cụ thể của từng địa phương, trong quá trình thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp có thể mở rộng thêm các đối tượng là hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình, tiểu thương ở các chợ đầu mối,... Từ đó các đối tượng tiếp nhận, thụ hưởng lợi ích của chương trình ngày càng phong phú, đa dạng về thành phần kinh tế, ngày càng nhiều về lượng vốn tín dụng được hỗ trợ, giải ngân.

- Gắn kết Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp với chương trình các ngân hàng tham gia bình ổn giá của địa phương thông qua việc các ngân hàng cam kết dành gói hỗ trợ với lãi suất phù hợp cho các doanh nghiệp bình ổn giá.

2. Các bước triển khai Chương trình:

- Bước 1: Tiếp cận, tìm hiểu, khảo sát, nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và liên quan đến quan hệ tín dụng với ngân hàng; tiến hành nhận diện, phân nhóm các doanh nghiệp có những khó khăn cần tháo gỡ.

- Bước 2: Tiến hành kiểm tra chéo, rà soát nhu cầu vốn thực tế sau khi có thông tin đầy đủ về những khó khăn, về các doanh nghiệp có nhu cầu vốn, thông tin về mức lãi suất từ các ngân hàng thương mại.

- Bước 3: Tiếp cận khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, nhận dạng những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn để xem xét, thẩm định và cho vay vốn; hoặc điều chỉnh giảm lãi suất cho doanh nghiệp; hoặc điều chỉnh hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp, đáp ứng đủ nhu cầu vốn chính đáng cho động sản xuất kinh doanh.

- Bước 4: Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp được TCTD cho vay mới, hoặc điều chỉnh hạn mức tín dụng, hoặc điều chỉnh giảm lãi suất tiền vay;... tiến hành tổ chức lễ ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các khoản vay được hỗ trợ vốn vay tại lễ ký kết sẽ phải được thực hiện giải ngân theo đúng cam kết, trừ trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích hoặc không còn nhu cầu vay.

III. CÁC BÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp thể hiện sự tập trung trong chỉ đạo, triển khai các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp và ngân hàng. Do đó, để chương trình mang lại hiệu quả cần có sự tham gia tích cực của các bên liên quan gồm: Cấp ủy, chính quyền địa phương, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp tham gia chương trình và các hiệp hội doanh nghiệp.

1. Cấp ủy, chính quyền địa phương:

Cấp ủy, chính quyền địa phương có vai trò rất quan trọng vào thành công, hiệu quả của Chương trình thông qua chức năng, quyền hạn trong việc tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, khuyến khích và tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, góp phần tăng cường sự kết nối thúc đẩy quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Do đó, cần phải có sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, thông qua một số nội dung chủ yếu như sau:

- Chủ trì cùng ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thông qua tổ chức đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng và doanh nghiệp; chỉ đạo đề xuất mô hình kết nối phù hợp giữa ngành Ngân hàng và địa phương nhằm góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Chỉ đạo các Sở/ban/ngành liên quan, UBND các quận/huyện/thị xã phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đánh giá, nhận diện những khó khăn của doanh nghiệp, trên cơ sở đó có các giải pháp cụ thể, thiết thực đối với từng nhóm doanh nghiệp đang có khó khăn. Cụ thể:

+ Đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và hiệu quả thì chính quyền địa phương và ngân hàng sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đối với các doanh nghiệp đang tạm thời gặp khó khăn, bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn của Ngân hàng về nguồn vốn, lãi suất, tái cơ cấu vốn vay,... cho doanh nghiệp; chính quyền địa phương cần có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ tích cực, tạo điều kiện để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục phát triển (như bảo lãnh vay vốn; hỗ trợ tìm kiếm thị trường đầu ra; xây dựng và thực hiện mô hình liên kết chuỗi giá trị;…)

- Chỉ đạo các Sở/ban/ngành liên quan, UBND các quận/huyện/thị xã xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn với Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để thực hiện đồng bộ.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn thuận lợi trong việc mở rộng và tăng trưởng tín dụng; đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động ngân hàng (như xử lý tài sản đảm bảo, các thủ tục xác nhận, công chứng,...);... tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.

2. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố:

- Báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ trì triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố; gắn Chương trình này với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đạt được hiệu quả cao nhất.

- Phối hợp với các Sở/ban/ngành, UBND các quận/huyện/thị xã tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu về vốn, lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức các đợt kết nối, ký kết cho vay vốn trực tiếp giữa ngân hàng với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố; tổ chức triển khai thực hiện sát sao, có kết quả các nội dung đã ký kết.

- Đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố tích cực tham gia và triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, với các chính sách hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp và các đối tượng khách hàng khác khi tham gia Chương trình này.

- Định kỳ hàng quý, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố kết quả thực hiện; phản ánh những khó khăn, vướng mắc khi triển khai Chương trình; đồng thời, đề xuất các giải pháp để thực hiện Chương trình có hiệu quả.

3. Các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn:

- Chủ động tìm kiếm khách hàng, xem xét cho vay và lập danh sách khách hàng vay để tham gia Chương trình. Đồng thời, chủ động tiếp cận doanh nghiệp có uy tín, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả để đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

- Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xem xét giải quyết cho vay, tăng trưởng tín dụng hiệu quả, an toàn. Gắn việc tham gia Chương trình kết nối - Ngân hàng - Doanh nghiệp với quá trình thực hiện kế hoạch tín dụng của mỗi ngân hàng.

- Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch ở các tỉnh, thành phố tích cực tham gia Chương trình theo chỉ đạo của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố.

- Hướng dẫn kỹ nội dung, cách thức triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trong toàn hệ thống; thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; có tính đến tính chất đặc thù của các đối tượng khách hàng, ở từng địa phương; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, thiết thực trong tổ chức thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các tổ chức tín dụng kịp thời báo cáo NHNN để xem xét giải quyết.

4. Các doanh nghiệp:

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, công khai, minh bạch thông tin hoạt động, làm cơ sở để các ngân hàng đánh giá, xem xét quyết định cho vay.

- Rà soát, cơ cấu lại các khoản đầu tư, kiểm soát được dòng vốn, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, không đầu tư dàn trải, xác định rõ chiến lược, xây dựng các phương án kinh doanh khả thi, hiệu quả, cân đối được nguồn trả nợ,... tạo niềm tin cho ngân hàng, bạn hàng, công chúng.

5. Hiệp hội doanh nghiệp trên địa hàn:

Tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và ngân hàng trong việc nhận diện và nắm bắt thông tin về khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn, lãi suất,... của doanh nghiệp; tham gia tổ chức triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp có kết quả.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2667/NHNN-VP năm 2014 triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36