Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2649/TCT-CS về việc thuế nhà thầu và việc phát hành hóa đơn thu hộ cước tàu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2649/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2649/TCT-CS
V/v Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH M.O.L Việt Nam

Trả lời công văn số 14/MOL ngày 30/5/2007 của Chi nhánh Công ty TNHH M.O.L Việt Nam đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thuế nhà thầu và việc phát hành hóa đơn thu hộ cước tàu. Tiếp theo công văn số 1434/TCT-PCCS ngày 13/4/2007, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Về thuế nhà thầu nước ngoài:

Tại điểm 2, Mục I, Phần A, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: “Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam” thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tại Điểm 1.1, công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam”.

Căn cứ theo quy định trên, đối với các khoản phụ phí không cấu thành trong giá cước hướng dẫn tại Điểm 2, công văn số 1434/TCT-PCCS ngày 13/4/2007 của Tổng cục Thuế nếu được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không phải nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

2. Về việc sử dụng hóa đơn:

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH M.O.L Việt Nam không trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng làm đại lý và chịu trách nhiệm thu hộ tiền cước và các khoản khác theo quy định tại hợp đồng cho các hãng tàu nước ngoài thì Chi nhánh Công ty TNHH M.O.L Việt Nam được phát hành hóa đơn (trên hóa đơn phải ghi rõ thu hộ tiền cước và các khoản khác theo quy định tại hợp đồng) và thực hiện kê khai, khấu trừ thuế theo quy định tại Thông tư số 16/1999/TT/BTC ngày 04/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải và Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH M.O.L Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2649/TCT-CS về việc thuế nhà thầu và việc phát hành hóa đơn thu hộ cước tàu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238