Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2572/TCT-CS về việc xác định khoản thu nhập khác liên quan đến thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2572/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2572/TCT-CS
V/v xác định lại giá trị doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2832/CT-TTR1 ngày 03/03/2009 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xác định khoản thu nhập khác liên quan đến thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 147 Luật doanh nghiệp quy định quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con:

"1. Tuỳ thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và pháp luật có liên quan...."

Tại điểm 3 mục I phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "3. Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng. Các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính chỉ đăng ký thuế tại địa phương không có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế tại địa phương; Cơ sở kinh doanh chính có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế phần kinh doanh của mình và của các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ".

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có công văn số 8819/BTC-TCT ngày 29/7/2008 hướng dẫn về chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định: "2) Cơ sở kinh doanh thực hiện đánh giá lại tài sản cố định theo quy định để góp vốn liên doanh, để điều chuyển tài sản khi chia; tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cố định đánh giá lại so với giá trị còn lại của tài sản cố định ghi trên sổ kế toán được thực hiện như sau:

- Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn liên doanh được phân bổ dần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ.

- Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh sẽ được trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý theo nguyên giá của TSCĐ đánh giá lại.".  

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH gang thép Vạn Lợi Hải Phòng (công ty con) hạch toán độc lập có khoản giá trị tăng thêm do đánh giá lại TSCĐ là nhà máy sản xuất thép để cổ phần hoá thì Công ty TNHH gang thép Vạn Lợi Hải Phòng xác định đây là khoản thu nhập khác và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định. Công ty TNHH Vạn Lợi (công ty mẹ) có quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty theo quy định tại Điều 64, Điều 65 Luật Doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị để hướng dẫn theo quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2572/TCT-CS về việc xác định khoản thu nhập khác liên quan đến thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123