Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2562/BGTVT-QLDN năm 2016 báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2562/BGTVT-QLDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 11/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2562/BGTVT-QLDN
V/v báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: Các Tổng công ty, Công ty nhà nước thuộc Bộ

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1270/BKHĐT-PTDN ngày 29/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Về vấn đề này, ngày 02/10/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 13143/BGTVT-QLDN đôn đốc các doanh nghiệp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin và tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định này đối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Tổng công ty, Công ty (có danh sách kèm theo):

1. Khẩn trương xây dựng danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin (theo mẫu đính kèm) do đơn vị mình quản lý và gửi về Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2016 để theo dõi, đôn đốc thực hiện, đồng thời sẽ được công bố tại cổng thông tin điện tử của Bộ tại trang www.mt.gov.vn.

2. Báo cáo việc tổ chức, thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, trong đó nêu rõ các nội dung sau:

- Việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp và các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn Điều lệ theo quy định tại các Điều từ Điều 10 đến Điều 22, trong đó nêu rõ nội dung, thời hạn, phương tiện và hình thức công bố.

- Các báo cáo theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp đã được ban hành.

Báo cáo bằng văn bản đnh kỳ gửi về Bộ Giao thông vận tải (gửi bản mềm theo địa chỉ email: latuan@mt.gov.vn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và là cơ sở để Chủ sở hữu nhà nước giám sát, xếp loại, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm công bố thông tin của doanh nghiệp.

(có danh sách các doanh nghiệp nhận công văn và mẫu lập danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện công b thông tin gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Thanh
tra Bộ;
- Trung tâm CNTT Bộ;
- Lưu
: VT, QLDN (Tuan 02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH SÁCH TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Kèm theo Công văn số 2562/BGTVT-QLDN ngày 11/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên doanh nghiệp

1.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

2.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

4.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

5.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

6.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

7.

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long

8.

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

9.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam

10.

Công ty TNHH Nhà xuất bản giao thông vận tải

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 1270/BKHĐT-PTDN)

TT

Tên doanh nghiệp

Mã s doanh nghiệp

Địa chỉ

Số điện thoại liên hệ

I

Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty/Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ con

 

 

 

1

Công ty mẹ

 

 

 

2

Công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn Điều lệ

 

 

 

2.1

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

II

Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2562/BGTVT-QLDN năm 2016 báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250