Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2532/TTg-ĐMDN năm 2014 điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2532/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2532/TTg-ĐMDN
V/v: Điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 205/BC-UBND ngày 04/11/2014), và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 17276/BTC-TCDN ngày 28 tháng 11 năm 2014, Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9054/BKHĐT-PTDN ngày 01 tháng 12 năm 2014), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (công văn số 4578/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 12 năm 2014) Bộ Nội vụ (công văn số 5066/BNV-TCBC ngày 26 tháng 11 năm 2014) về phương án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cổ phần hóa:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nghe nhìn Hà Nội (2014-2015);

- Xí nghiệp dịch vụ Nông nghiệp thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (2014-2015).

2. Cổ phần hóa 4 bộ phận doanh nghiệp đồng thời với Công ty mẹ:

- Xí nghiệp Bắc Hà thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (2016-2020);

- Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội, Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm, Xe khách Nam Hà Nội thuộc Tổng công ty Vận Tải Hà Nội (2016-2020).

3. Chuyển giao Công ty Tuổi trẻ Thủ đô thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh, sau đó phá sản Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ theo quy định của pháp luật.

4. Việc sử dụng số tiền thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định tại Điều 16 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

5. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội:

- Căn cứ vào tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện tình hình thực tế để quyết định tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa các đơn vị cổ phần hóa nói trên; thực hiện việc chuyển giao Công ty Tuổi trẻ Thủ đô sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh, phá sản Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ theo quy định của pháp luật. Việc sắp xếp, cổ phần hóa các đơn vị khác vẫn thực hiện như công văn số 2252/TTg - ĐMDN ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch đã được duyệt và những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH & ĐT, LĐ-TB&XH; Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, ĐMDN (3) Lân.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2532/TTg-ĐMDN năm 2014 điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124