Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2513/VPCP-ĐMDN mua lại phần vốn của phía nước ngoài và tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Nguyễn Du do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2513/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 13/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2513/VPCP-ĐMDN
V/v mua lại phần vốn của phía nước ngoài và tổ chức lại Công ty TNHH Liên doanh Nguyễn Du

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (công văn số 1030/TLVN-TCNS ngày 21 tháng 12 năm 2011 và số 149 /TLVN-TCNS ngày 08 tháng 3 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 1076 /BTC-TCDN ngày 19 tháng 01 năm 2012); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 789/BKHĐT-ĐTNN ngày 20 tháng 02 năm 2012); Công thương (công văn số 495 /BCT-CNN ngày 19 tháng 01 năm 2012) về chủ trương Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam mua lại toàn bộ phần vốn của phía nước ngoài trong Công ty TNHH Liên doanh Nguyễn Du và chuyển đổi Công ty này thành đơn vị phụ thuộc Tổng công ty, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam mua lại toàn bộ phần vốn của phía nước ngoài trong Công ty TNHH Liên doanh Nguyễn Du.

Giao Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện việc mua lại phần vốn của phía nước ngoài và tổ chức lại Công ty TNHH Liên doanh Nguyễn Du thành đơn vị phụ thuộc theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, LĐ-TB&XH, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN(5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2513/VPCP-ĐMDN mua lại phần vốn của phía nước ngoài và tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Nguyễn Du do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.963

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172