Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Số hiệu: 251/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 16/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 251/TCHQ-KTTT
V/v  hướng dẫn xử lý thuế NK nguyên liệu SXXK của DN ĐTNN

Hà Nội , ngày 16 tháng 1 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 251 TCHQ/KTTT NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ THUẾ NK NGUYÊN LIỆU SXXK CỦA DN ĐTNN

Kính gửi: - Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được nhiều phản ánh của Hải quan các địa phương cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ trước thời điểm Thông tư số 90/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính qui định về thuế đối với hàng XNK tại chỗ có hiệu lực, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
Căn cứ Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép XNK tại chỗ.
Căn cứ Thông tư số 06/2000/TT-TCHQ ngày 31/10/2000 của Tổng cuc Hải quan hướng dẫn thủ tuc Hải quan về XNK tại chỗ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/2/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế XNK.
Căn cứ ý kiến của Vụ Chính sách thuế ngày 17/12/2003 và ngày 6/1/2004.

* Đối với các trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 30/12/2000 đến ngày 24/10/2002 (tức là từ ngày Thông tư số 22/2000/TT-BTM đến trước ngày Thông tư số 90/2002/TT-BTC có hiệu lực), sau khi sản xuất xuất khẩu sản phẩm do mình sản xuất theo hình thức xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài; đơn vị nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục nhập khẩu và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo đúng qui định thì được xử lý về thuế như sau:

1) Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ không tiếp tục sản xuất hàng xuất khẩu ra nước ngoài:

a- Nếu cả hai doanh nghiệp đều đã nộp thuế (doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu nộp thuế lần 1, doanh nghiệp nhận hàng trong nước nộp thuế lần 2) thì xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp nộp lần 1.

b- Nếu doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu mở tờ khai hàng nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất hàng xuất khẩu hoặc gia công hàng xuất khẩu, doanh nghiệp trong nước tiếp nhận hàng (nhập khẩu tại chỗ) đã thực hiện nộp thuế theo qui định thì xử lý hoàn thuế (thanh khoản thuế) cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ.

2) Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ tiếp tục sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì có sản phẩm thực xuất khẩu sẽ xử lý hoàn thuế (thanh khoản) cho cả hai doanh nghiệp.

* Thủ tục hồ sơ hoàn thuế theo qui định tương ứng đối với từng loại hình đã được qui định tại các văn bản hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn cụ thể, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng hình thức này để trốn thuế của Nhà nước.

 

Nguyễn Ngọc Túc

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.132

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224