Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2491/TCT-PC về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và con dấu của doanh nghiệp khi Nhà nước thay đổi địa giới hành chính do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2491/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2491/TCT-PC
V/v: điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và con dấu của doanh nghiệp khi Nhà nước thay đổi địa giới hành chính.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 78/CT-KK&KKT ngày 17/01/2008 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và con dấu của doanh nghiệp khi nhà nước thay đổi địa giới hành chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi Nhà nước điều chỉnh địa giới hành chính:

Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh quy định về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

Theo đó, khi nhà nước điều chỉnh địa giới hành chính thì doanh nghiệp thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh và các thủ tục theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP nêu trên để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

2) Về khắc lại con dấu khi Nhà nước thay đổi địa giới hành chính:

Tại Điều 6 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu quy định:

Điều 6. Việc quản lý và sử dụng con dấu phải tuân theo các quy định sau đây: …

6. Trong trường hợp bị mất con dấu, cơ quan, tổ chức phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất và cơ quan công an đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đồng thời phải thông báo hủy bỏ con dấu bị mất.

7. Con dấu đang sử dụng bị mòn, hỏng hoặc có sự chuyển đổi về tổ chức hay đổi tên tổ chức thì phải làm thủ tục khắc lại con dấu mới và nộp lại con dấu cũ …”

Theo quy định trên, khi nhà nước điều chỉnh địa giới hành chính dẫn đến doanh nghiệp đang sử dụng con dấu có sự chuyển đổi về tổ chức nên doanh nghiệp thực hiện các thủ tục được khắc lại con dấu mới và nộp lại con dấu cũ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2491/TCT-PC về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và con dấu của doanh nghiệp khi Nhà nước thay đổi địa giới hành chính do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78