Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2485/UBND-KTN năm 2013 chấn chỉnh việc tự ý quyên góp, vận động doanh nghiệp ủng hộ kinh phí do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 2485/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Đức Kha
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2485/UBND-KTN
V/v: Chấn chỉnh việc tự ý quyên góp, vận động doanh nghiệp ủng hộ kinh phí

Bắc Giang, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, cơ quan thuộc UBND
- UBND các huyện, thành phố.

 

Thời gian gần đây, một số cơ quan, đơn vị tự ý quyên góp, vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí (dưới hình thức "xã hội hóa") nhân tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngành, đón huân chương, tham quan nghỉ mát…. làm ảnh hưởng tới hình ảnh của các cơ quan nhà nước, gây bức xúc cho doanh nghiệp;

Để chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố không được phép tự ý quyên góp, vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí cho việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngành, đón huân chương, tham quan nghỉ mát…. dưới mọi hình thức. Việc quyên góp, vận động doanh nghiệp ủng hộ kinh phí chỉ được phép thực hiện khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kể từ ngày ký văn bản này, cơ quan, đơn vị nào vi phạm quy định trên Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP.
- Lưu: VT, KTN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2485/UBND-KTN năm 2013 chấn chỉnh việc tự ý quyên góp, vận động doanh nghiệp ủng hộ kinh phí do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202