Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2468/LĐTBXH-TL về xếp hạng doanh nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Số hiệu: 2468/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2468/LĐTBXH-TL

V/v xếp hạng doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Trả lời công văn số 1314/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xếp hạng I đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thuốc thú y Trung ương. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8711/BTC-TCDN ngày 03 tháng 7 năm 2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLB-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước thì Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thuốc thú y Trung ương có thể vận dụng tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 23/2005/TTLB-BLĐTBXH-BTC nói trên để xếp hạng công ty.

Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng tại Thông tư số 23/2005/TTLB-BLĐTBXH-BTC nói trên và báo cáo quyết toán tài chính năm 2005; năm 2006 và kế hoạch năm 2007 của Công ty thì Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thuốc thú y Trung ương đủ điểm xếp doanh nghiệp hạng I.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công ty được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLB-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định xếp hạng I đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thuốc thú y Trung ương.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định xếp hạng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thuốc thú y Trung ương và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Huỳnh Thị Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2468/LĐTBXH-TL về xếp hạng doanh nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176
DMCA.com Protection Status