Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2466/TCT-HTQT về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty IFC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2466/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 18/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2466/TCT-HTQT
V/v hoàn thuế TNDN của Công ty IFC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 3386/KTT3 ngày 15/10/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đề nghị hoàn thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hoàn thuế TNDN áp dụng theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hiện nay, giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ chưa ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, do vậy việc đề nghị hoàn thuế TNDN cho thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty IFC tại thị trường Việt Nam thông qua Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ là không có cơ sở để giải quyết.

2. Về nghĩa vụ thuế TNDN của Công ty IFC tại Việt Nam:

- Tại Mục 9, Điều VI của Các Điều khoản Thỏa ước (Articles of Agreement) về IFC quy định: “Công ty; các tài sản; thu nhập của Công ty và các hoạt động và giao dịch của Công ty được phép theo Thỏa ước này sẽ được miễn trừ khỏi mọi thứ thuế và mọi lệ phí hải quan”.

- Tại Tuyên bố chung Liên Bộ (Joint Ministerial Circular) ngày 6/5/1994 do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký khẳng định: “Tuyên bố này khẳng định rằng tất cả quyền miễn trừ và quyền lợi của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), một Tổ chức Quốc tế được thành lập theo các Điều khoản Thỏa thuận (Articles of Agreement),… được đề cập trong Điều VI của Các Điều khoản Thỏa thuận nói trên.”

- Tại Điểm 2 của Công văn số 1837/TCT-ĐTNN ngày 14/5/2007 hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động Công ty IFC hướng dẫn: “IFC không phải nộp thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ các hoạt động và giao dịch của IFC theo Điều lệ hoạt động (Articles of Argreement) của IFC như đầu tư cổ phần, trái phiếu, cho vay dự án tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với IFC không phải thực hiện kê khai, khấu trừ thuế TNDN của IFC khi thanh toán cho IFC theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên”.

Căn cứ các quy định tại văn bản trên, các hoạt động kinh doanh của Công ty IFC thuộc phạm vi Điều lệ (hoặc “Các Điều khoản Thỏa ước” hoặc “Các Điều khoản thỏa thuận”, hoặc “Điều lệ hoạt động” tùy theo cách dịch cụm từ “Articles of Agreement” tại các văn bản liên quan) sẽ được miễn thuế TNDN.

Trường hợp Công ty HSC đã khấu trừ thuế và nộp ngân sách đối với các hoạt động nêu trên của Công ty IFC thì theo quy định tại khoản 5, Điều 57 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và khoản 2.c, Điều 22 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Công ty IFC được hoàn số thuế đã khấu trừ và đã nộp ngân sách nhà nước.

Theo quy định tại Điểm 2.6, Mục II, Phần G, Thông tư 60/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty IFC thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty IFC thực hiện các thủ tục hoàn thuế và tiến hành kiểm tra việc hoàn thuế theo quy định của Thông tư 60/TT-BTC ngày 14/6/2009 nêu trên; trong đó lưu ý kiểm tra để xác định các hoạt động đề nghị được hoàn thuế của Công ty IFC là có thuộc phạm vi Điều lệ của IFC không.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, HT, TTTĐ, KK;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Lê Hồng Hải  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2466/TCT-HTQT về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty IFC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.252

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227