Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2246/TCT-ĐTNN về việc xác định đối tượng được hưởng hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán ghi sổ kế toán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2246/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2246/TCT-ĐTNN
V/v: xác định đối tượng được hưởng hoàn thuế TNDN và hạch toán ghi sổ kế toán

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)
(Địa chỉ: 254B, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số VSFN 07-014 ngày 16/04/2007 về việc xác định người hưởng hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và hướng dẫn cách hạch toán ghi nhận sổ kế toán. Về vấn đề này,Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì Nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đang thực hiện hoặc đầu tư vào dự án mới theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế TNDN đã nộp của số lợi nhuận tái đầu tư.

Theo qui định nêu trên thì đối tượng được hưởng số tiền thuế TNDN được hoàn do sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư là Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn tại Công ty VMEP.

Số tiền thuế TNDN được hoàn trả thuộc sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nên việc sử dụng số tiền này thuộc thẩm quyền của Nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng số tiền này cho hoạt động của mình tại Việt Nam hoặc được chuyển ra nước ngoài (số tiền này khi chuyển ra nước ngoài sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài). Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài thực hiện theo qui định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tùy theo mục đích sử dụng, Công ty phải hạch toán kế toán theo qui định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty VMEP được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2246/TCT-ĐTNN về việc xác định đối tượng được hưởng hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán ghi sổ kế toán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76