Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 244/BNN-ĐMDN thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 244/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 08/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/BNN-ĐMDN
V/v thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg  

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các công ty mẹ - Tổng công ty 90;
- Các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 5, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các công ty mẹ - Tổng công ty 90, các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ (sau đây gọi là doanh nghiệp), thực hiện các công việc sau:

Xây dựng Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó cần chú ý rà soát, cơ cấu lại ngành, nghề kinh doanh tập trung vào ngành, nghề kinh doanh chính và nhiệm vụ được giao, các ngành nghề kinh doanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính (theo nội dung công văn số 181/BNN-ĐMDN ngày 31/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về đăng ký kê khai ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh); chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 có tính đến năm 2020; phương án tổ chức lại sản xuất, kinh doanh; kế hoạch đầu tư phát triển; tái cơ cấu các đơn vị thành viên và nguồn nhân lực; kế hoạch thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngành kinh doanh chính theo các hình thức bán vốn, chuyển vốn, chuyển giao doanh nghiệp.

Báo cáo của doanh nghiệp gửi về Bộ (Ban Đổi mới và Quản lý DNNN) trước ngày 25/02/2012 để Bộ xem xét, phê duyệt và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2012.

Yêu cầu các doanh nghiệp thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung trên, đúng thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để bc);
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN (để bc);
- Bộ trưởng (để bc);
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 244/BNN-ĐMDN thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91