Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2404/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động vận tải biển do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2404/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2404/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động vận tải biển

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 429/CT-TTHT ngày 31/01/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Vận tải biển Hồng Gay Tông cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 31 Chương VIII Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 quy định: “Các quy định trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp trái với Luật này đều bãi bỏ”.

Tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động “thuê tầu trần và thuê tầu định hạn”, “vay mua, thuê mua tàu” của doanh nghiệp vận tải biển.

Tại điểm 5 Mục II Danh mục A “Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định ngành nghề: “Phát triển vận tải công cộng: đầu tư phương tiện vận tải đường sắt, vận tải đường biển...” được ưu đãi đầu tư.

Theo quy định tại Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên) nhu sau:

- Được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% trong 10 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh (quy định tại điểm 1.1 và điểm 2.1 Mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC).

- Được miễn thuế TNDN 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo (quy định tại điểm 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Vận tải biển Hồng Gay là cơ sở kinh doanh mới thành lập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 27/9/2006 thì Công ty xét ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty TNHH Vận tải biển Hồng Gay để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2404/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động vận tải biển do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234